02/06 -
18:30

Presentació de la guia per als projectes de construcció i transformació de centres educatius públics: “Nous aprenentatges, nous espais”

Més informació

Recupera la sessió
Conferència . En línia

Organitza

COAC

online

En línia

Horari

18:30h

Gratuït

Gratuït

Nous aprenentatges, nous espais
Recupera la sessió Més informació

L’any 2019, la Direcció General de Centres Públics i la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació van iniciar una col·laboració amb el COAC i la Fundació Bofill amb l’objectiu de canviar i adaptar a la realitat pedagògica el document “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics”.

En el marc d’aquesta col·laboració, el març del 2019 es va convocar a arquitectes i docents interessats en la millora dels espais dels centres educatius a la jornada “Nous Espais, nous aprenentatges” al Paranimf de la UB, amb una assistència de 600 professionals.

Amb aquesta jornada es va iniciar un procés de participació amb professionals de diferents àmbits i disciplines, en el qual van intervenir més 80 arquitectes (tant a les sessions participatives coordinades per El Globus Vermell, com al concurs d’idees per a la transformació dels espais educatius, amb 38 propostes presentades). Tota aquesta informació l’han sintetitzat en el nou document els arquitectes Mariona Genís i David Lladó i el pedagog Jordi Vivancos.

Durant el 2020 aquest primer document es va anar aplicant i testejant en els processos participatius que es duien a terme previs als concursos de nous centres docents o grans ampliacions. A partir d’aquest procés d’assaig s’ha elaborat el document definitiu, “Nous aprenentatges, nous espais”.

Aquest període de prova ha coincidit precisament amb la pandèmia, fet que ha posat en evidència que les propostes i el caràcter estratègic i processual del nou document és del tot necessari.

El document incorpora, de manera destacada, un link a l’apartat Aprèn del Centre Obert d’Arquitectura, en el qual tant arquitectes com comunitats d’aprenentatge podran trobar material de suport per als processos participatius de construcció i transformació de centres docents. Podeu veure la presentació aquí  

Intevencions

Assumpció Puig, degana en funcions del COAC.
Sandra Bestraten, presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC.
Isabel Vilaseca, presidenta de la Fundació Jaume Bofill.
Mariona Genís, David Lladó i Jordi Vivancos, coordinadors del document.
Imma Buxadera, sub-directora de construccions, manteniment i equipament de centres públics del Departament d’Educació.
Paqui Caballero directora de l'escola Gonçal Comellas: cas de centre educatiu amb procés participatiu.

Propers esdeveniments

Totes les activitats