PRESENTACIÓ DE LA GUIA PER ALS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS: “NOUS APRENENTATGES, NOUS ESPAIS”

06/06/2022 Vídeo

L’any 2019, la Direcció General de Centres Públics i la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació van iniciar una col·laboració amb el COAC i la Fundació Bofill amb l’objectiu de canviar i adaptar a la realitat pedagògica el document “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics”.

En el marc d’aquesta col·laboració, el març del 2019 es va convocar a arquitectes i docents interessats en la millora dels espais dels centres educatius a la jornada “Nous Espais, nous aprenentatges” al Paranimf de la UB, amb una assistència de 600 professionals.

Amb aquesta jornada es va iniciar un procés de participació amb professionals de diferents àmbits i disciplines, en el qual van intervenir més 80 arquitectes (tant a les sessions participatives coordinades per El Globus Vermell, com al concurs d’idees per a la transformació dels espais educatius, amb 38 propostes presentades). Tota aquesta informació l’han sintetitzat en el nou document els arquitectes Mariona Genís i David Lladó i el pedagog Jordi Vivancos.

Durant el 2020 aquest primer document es va anar aplicant i testejant en els processos participatius que es duien a terme previs als concursos de nous centres docents o grans ampliacions. A partir d’aquest procés d’assaig s’ha elaborat el document definitiu, “Nous aprenentatges, nous espais”.

Aquest període de prova ha coincidit precisament amb la pandèmia, fet que ha posat en evidència que les propostes i el caràcter estratègic i processual del nou document és del tot necessari.

El document incorpora, de manera destacada, un link a l’apartat Aprèn del Centre Obert d’Arquitectura, en el qual tant arquitectes com comunitats d’aprenentatge podran trobar material de suport per als processos participatius de construcció i transformació de centres docents. Podeu veure la presentació aquí  

Darreres notícies