03/03 -
18:30

Superilla Barcelona

Més informació

Recupera la sessió
Conferència . Barcelona

Organitza

Centre Obert d’Arquitectura

Lloc

salal Mirador
Plaça Nova 5
Barcelona

Horari

A les 18.30 h

Preu

Gratuït

© Ajuntament de Barcelona
Recupera la sessió Més informació

Davant el repte climàtic i l’ampli consens de què la ciutat ha de ser un espai saludable, l’Ajuntament de Barcelona presenta el programa Superilla Barcelona, amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat més sana, més justa, més segura i que afavoreixi les relacions socials i econòmiques de proximitat.

Un cop consolidades les primeres experiències, s’inicia una nova etapa, un salt d’escala on el concepte Superilla s’entén com un model amb visió i capacitat transformadora per a tota la ciutat, on l’objectiu és avançar cap a una mobilitat més sostenible, a l’hora que es defineix una nova infraestructura ambiental amb voluntat de donar resposta als nous reptes que afronten les ciutats.

Conscient del canvi de model que això suposa, l’Ajuntament de Barcelona va voler obrir al màxim la reflexió sobre el paper de l’espai públic a la ciutat, i específicament a l’Eixample, el teixit que concentra a dia d’avui, pitjors indicadors ambientals; i per aquest motiu va llençar un concurs de projectes per a definir el nou model de carrer, que ha d’esdevenir la llavor per a un canvi global en la part central de la metròpoli.

Aquest nou model de ciutat, representa una nova manera de pensar i projectar, que cal que sigui construïda amb una mirada multidisciplinar, innovadora i rigorosa, treballada entre el màxim d’agents possible. Exemple d’aquesta nova manera de fer ciutat, són els projectes per als nous carrers de l’Eixample, que han estat fruit d’un procés col·laboratiu ampli i intens. Un treball en el que han participat equips de professionals de diverses disciplines conjuntament i equips tècnics municipals, comptant amb les aportacions del Consell Assessor Superilla i desenvolupat a través d’un procés de participació que ha permès conèixer i integrar necessitats del veïnat, associacions i entitats interessades.

Xavier Matilla, arquitecte en cap de l’ajuntament de Barcelona i els 8 equips redactors, ens presenten el projecte.

Equips redactors

b76 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, SCCLP
Esteyco + Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio
González Cavia y Cabrera Arquitectura, Urbanismo y Paisaje + Frabric Office SCCLP
GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + Agence Ter, SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P.
Estudi08014. Arquitectura, ciutat, territori, S.C.P.P.
Clara Solà-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrassa Álvarez
LAND LAB, laboratorio de paisajes, S.L.
Under Project Lab, S.C.P. + Bopba Arquitectura SLP

Propers esdeveniments

Totes les activitats