Superilla Barcelona

03/03/2022 Vídeo

Presentació dels projectes Superilla Barcelona per part de Xavier Matilla, arquitecte en cap de l’ajuntament de Barcelona i dels 8 equips redactors.

Darreres notícies