Nova publicació L’espai educa

15/02/2023 Aprèn
DESCARREGA LA PUBLICACIÓ

El dia 2 de març a les 17:30 presentem a la seu del COAC de plaça Nova, la publicació sobre les conclusions de la formació l’espai educa que es va oferir a deu centres educatius del districte de Sant Martí i de Sant Andreu durant l’any 2022. La formació de l’espai educa neix de la necessitat expressada per diversos centres d’aprofundir en l’anàlisi dels espais per millorar les seves possibilitats educadores. A partir de la inquietud de deu centres educatius de millorar els seus espais, es va dissenyar una formació que alterna sessions comunes i sessions en centre, fent evident als centres que els processos de millora professional són més profunds si es poden compartir itineraris d’altres centres amb necessitats i reptes semblants, sempre però, partint de la detecció i la intervenció sobre les necessitats reals de cada entorn. Aquesta formació liderada per un equip d’arquitectes amb vincles al món de la pedagogia (Carol Beuter, Mariona Genís, Laura Tordera i Laura Vilarrasa) va ser impulsada pels CRPs de Sant Martí i Sant Andreu. I gràcies a l’sponsotirzació de la Fundació Jesús Serra de Catalana Occident hem pogut reflectir en una publicació tot aquest coneixement aplicable a altres centres educatius.

Recupera la sessió en aquest enllaç.