24/05 -
19:00

MATERIAL SENSIBLE

Més informació

Inscriu-te
Conferència . Barcelona

Organitzen

Vàries entitats

Lloc

Barcelona

Horari

Dimarts de 17h a 19h

Preu

Gratuït

Inscriu-te Més informació

Explicarem un procés de quatre anys per dur a terme un edifici d’habitatge públic col·lectiu amb criteris de màxima eficiència energètica i l’ús de materials i sistemes constructius de baix impacte. Parlarem de bioconstrucció, d’un sistema estructural que conforma l’espai habitat, de façanes de ceràmica farcida amb terres de l’excavació, d’un edifici alhora compacte i porós, de suports flexibles i ‘espais +’,  d’atris bioclimàtics o del potencial expressiu de la fàbrica de termoargila i el morter de calç.

Aquesta conferència forma part del curs sobre Nous sistemes constructius: sistemes constructius pesants. L’impartiran els arquitectes,  Adrià Guardiet i Sandra Torres.

Els ponents

08014 és un estudi d’arquitectura fundat l’any 2014 a Barcelona, co-dirigit pels arquitectes Adrià Guardiet i Sandra Torres, dedicat al desenvolupament de projectes d’edificació, espai públic i regeneració urbana.

La nostra arquitectura cerca un equilibri entre els condicionants -físics, programàtics, culturals, mediambientals, etc.- específics de cada projecte i altres interessos i investigacions de més llarg abast com l’ordre i la repetició, l’eficiència energètica i de recursos, els espais comuns i de transició, el processos de reciclatge i regeneració, els sistemes oberts, les investigacions materials i tecnològiques o les lliçons apreses de l’arquitectura sense arquitectes.

Propers esdeveniments

Totes les activitats