L’Escola Superior de Béns Culturals de Catalunya restaura quatre plànols de l’Arxiu Històric de Girona

© Escola Superior de Béns Culturals de Catalunya
19/01/2023 Arxiu Històric

El passat mes de desembre, va finalitzar el procés d’intervenció que els alumnes de tercer de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, en l’especialitat de document gràfic, van fer en quatre plànols custodiats per la seu de Girona de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Aquesta restauració, que formava part de les pràctiques de l’assignatura de taller, s’ha aplicat en uns documents en suport paper i paper vegetal que formen part dels fons dels arquitectes Isidre Bosch Reitg i Josep Esteve Corredor. Els treballs realitzats han consistit en una diagnosi prèvia de l’estat de conservació, una proposta d’intervenció, la mateixa intervenció i l’elaboració d’un sistema d’instal·lació adequat, tenint en compte els criteris establerts de l’Arxiu Històric per tal de respectar el conjunt del fons.

La voluntat d’ambdues institucions és de mantenir una col·laboració estable per anar fent intervencions en documents de l’Arxiu que ho necessiten i, alhora, donar l’oportunitat a l’alumnat de fer intervencions en peces originals.