Col·leccions COAC.23 / Biblioteques a Catalunya, 1878-2011

Biblioteca Arús
2021 Col·leccions
Col·leccions COAC: Biblioteques a Catalunya, 1878-2011

Les primeres biblioteques van sorgir amb les primeres civilitzacions que van utilitzar l’escriptura. Tanmateix, no és fins l’època de les grans revolucions contemporànies quan es considera que, amb els nous principis democràtics, s’ha de materialitzar la voluntat de fer arribar a tot arreu la cultura i l’educació. Al nostre país, els primers focus els tenim en les biblioteques universitàries, que reuneixen el  saber genèric o especialitzat del moment. El segon gran canvi a Catalunya el trobem en el procés de creació de la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya, que introdueixen l’accés a la cultura per a tothom.

Amb la República s’enforteix la tasca de les biblioteques; un heroic exemple d’aquesta rellevància s’esdevé durant la Guerra Civil,  quan el Govern de la Generalitat impulsà la creació de bibliobusos que permetien que les biblioteques arribessin als soldats que eren al front. Més tard, als voltants del 1950, Catalunya recupera la mirada internacional i s’emmiralla en els principis del moviment modern. Els edificis destinats a la cultura i l’educació recullen en els seus  projectes arquitectònics aquests nous corrents traduïts en renovació i modernitat.

A partir dels anys vuitanta, amb l’aposta dels governs municipals per impulsar noves xarxes de biblioteques, les biblioteques s’han transformat per esdevenir àgores multimèdia que donen servei molt més  enllà del que fins no fa gaire només eren edificis-contenidors de llibres. En aquest sentit, els projectes realitzats han incorporat les noves necessitats generant autèntics edificis-icones d’un dels serveis més ben valorats per la ciutadania.