NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS. SISTEMES CONSTRUCTIUS PESANTS: MATERIAL SENSIBLE

24/07/2022 Vídeo

En el marc del curs sobre Nous sistemes constructius: sistemes constructius pesants, l’Escola Sert i el Centre Obert d’Arquitectura han coorganitzat un cicle de conferències paral·leles.

Hem explicat un procés de quatre anys per dur a terme un edifici d’habitatge públic col·lectiu amb criteris de màxima eficiència energètica i l’ús de materials i sistemes constructius de baix impacte. A més, s’ha parlat de bioconstrucció, d’un sistema estructural que conforma l’espai habitat, de façanes de ceràmica farcida amb terres de l’excavació, d’un edifici alhora compacte i porós, de suports flexibles i ‘espais +’,  d’atris bioclimàtics o del potencial expressiu de la fàbrica de termoargila i el morter de calç.

Darreres notícies