29. El Contra Pla de la Ribera, l’inici d’una recerca insistent

arcelona. Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera oriental. M. de Solà-Morales, J. Busquets, M. Domingo, A. Font, J. L. Gómez Ordóñez. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974. Biblioteca COAC
02/02/2019

El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB)1 va néixer el curs 1968-69 per iniciativa de Manuel de Solà-Morales (1939-2012), nou catedràtic d’Urbanisme. Es va dedicar a millorar la docència de l’urbanisme a l’ETSAB, però ben aviat també es va fer present als debats vius a Barcelona. El primer gran impacte públic va ser la presa de posició crítica al costat de les associacions de veïns i col·legis professionals davant d’un pla de reestructuració general del litoral, conegut com a Pla de la Ribera, que estava iniciant la seva tramitació de la mà dels industrials propietaris de les fàbriques obsoletes.

L’opció tecnicopolítica oficial ignorava explícitament tot aquell enorme districte que a més de naus industrials era ple de teixits urbans centenaris, inclòs el barri del Poble Nou. Davant del risc d’una demolició generalitzada, el LUB va elaborar un Contra pla (1971)2 per tal de mostrar que hi havia múltiples estructures urbanes, sovint valuoses, que no mereixien desaparèixer.

El Contra pla afirmava que per tal de transformar el litoral —això no es discutia— no calia anar a buscar un únic macroprojecte urbanístic, sinó que es podien trobar respostes ad hoc, tram a tram, identificar el mosaic existent i proposar processos de canvi. D’alguna manera, això és el que finalment està passant. Barcelona ha conegut una transformació radical del seu front litoral des dels anys vuitanta, però s’ha seguit amb actuacions progressives i de mida variable segons una lògica diversa i fragmentària que el LUB d’alguna forma va anticipar al Contra pla.

Des d’aleshores i al llarg de més de cinquanta anys, molts estudiants han participat en iniciatives del Laboratori i molts professors hi han realitzat les seves recerques. La continuïtat com a Grup de Recerca (2009), amb un centenar llarg de publicacions, ha contribuït a fer l’actuació dels arquitectes més conscient de la repercussió urbana del seu treball. El LUB  dona a l’ensenyament de l’Escola d’Arquitectura una personalitat pròpia en el panorama internacional.

  1. El LUB es va fundar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona el curs 1968/69 i des de 2009 és un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya. lub.upc.edu
  2. Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Miquel Domingo, Antonio Font, José Luís Gómez Ordóñez són els autors del llibre Barcelona. Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera orienta Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1974, on es va publicar el projecte.

 

LUB 2022: Josep Parcerisa, María Rubert, Carles Crosas, Julián GalindO, Eulàlia Gómez, Àlvaro Clua