03. Habitatges per a la cooperativa obrera La Maquinista (Els Pescadors). 1951-1953

maqueta del projecte. F. Català-Roca, c.1951. Fons Fotogràfic F. Català-Roca, Arxiu Històric del COAC
31/01/2019

Arquitectes: José Antonio Coderch de Sentmenat i Manuel Valls
Ubicació: Pl. del Llagut, 1-11

 

L’edifici és un conjunt d’habitatges socials per a pescadors situat a la Barceloneta, al mateix solar on hi havia l’antic quarter de San Fernando. El conjunt es genera per l’agregació d’un mòdul en forma de T que comprèn tres habitatges. Aquesta agregació dona lloc a una gran illa de planta baixa i cinc pisos —amb una extensió equivalent de quatre blocs tradicionals del barri— oberta a sud, generant així un espai verd i públic a l’interior. Com que aquest mòdul d’agregació orienta el seu habitatge perpendicular cap a l’interior de la plaça, aquesta es subdivideix en uns vuit subespais més on trobem els accessos a deu dels onze nuclis d’escala.

El mòdul d’agregació en forma de T reuneix dos habitatges simètrics i un de perpendicular cap a la plaça. La planta es resol mitjançant un sistema geomètric format per murs girats a 45° que responen tant a necessitats estructurals com distributives, constructives i distributives. Aquests habitatges es projecten seguint un rígid esquema distributiu dividit en zona de dia i zona de nit, alhora que es busca autonomia i privacitat entre elles. En el cas dels dormitoris que miren directament a espais públics, es projecten uns elements-pantalla que orienten les obertures d’aquestes estances de manera obliqua al carrer, evitant el contacte visual frontal contra l’edifici del davant. Aquests elements, acabats en estuc blanc, ressalten en alçat a causa de la composició amb els altres murs estructurals de fàbrica vista.

La plaça interior, batejada com a plaça del Llagut, esdevé un espai verd i compta amb parcs infantils, com també amb mobiliari urbà.

 

Andrea Palomino, Docomomo