01. Concurs d’idees sobre el problema de l’habitatge econòmic a Barcelona. 1949

01_ConcursIdeesHabitatgeEconomicBCN Plànol d'anàlisis de la densitat de població a Barcelona. Francesc Mitjans, Antoni de Moragas, Ramon Tort, Antoni Perpinyà, Josep Antoni Balcells i Josep Maria Sostres, 1949. Fons Josep Maria Sostres Maluquer, Arxiu Històric del COAC
31/01/2019

Equip guanyador: Francesc Mitjans, Antoni de Moragas, Ramon Tort, Antoni Perpinyà, Josep Antoni Balcells i Josep Maria Sostres
Entitat convocant: COACB (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears)

Jurat: Pedro Cendoya Oscoz (Direcció General d’Arquitectura); Manuel Solà-Morales i de Rosselló (COACB); Buenaventura Bassegoda Musté (Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona), Alfonso Florensa Ferrer (Ajuntament de Barcelona); Francisco de P. Nebot Torrens (Fiscalía Delegada de la Vivienda), José María Ayxelá Tarrats (Govern Civil de la Província); José Feliu Gusiñé (Cambra de la Propietat Urbana); José María Segarra Solsona (arquitecte nomenat pels concursants)

Premis: 1r.: 30.000 pessetes; 2n.: 15.000 pessetes; 3r.: 10.000 pessetes

El 13 de gener de 1949, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears va convocar un concurs d’idees per resoldre el problema de l’habitatge econòmic a Barcelona. L’equip guanyador estava articulat a l’entorn de Francesc Mitjans, juntament amb Josep Antoni Balcells, Antoni de Moragas, Antoni Perpinyà, Josep Maria Sostres i Ramon Tort. Era la primera vegada des del GATPAC que els principals arquitectes catalans s’unien per afrontar conjuntament una qüestió d’enorme transcendència social.

Mentre preparaven la seva proposta, van participar a la V Assemblea Nacional d’Arquitectes, que es va celebrar entre el 10 i el 17 de març de 1949 a Barcelona, Palma de Mallorca i València. Un dels temes que es van tractar en aquella trobada va ser la necessitat d’un Pla d’Urbanisme per a l’Estat espanyol que donés solucions a les necessitats en l’àmbit de l’habitatge de les classes populars. Amb motiu de la V Assemblea, va tenir lloc al Saló del Tinell de Barcelona una mostra d’arquitectura iberoamericana contemporània. A la Llotja de València, on es va clausurar l’Assemblea, Gio Ponti va dictar una conferència sobre la modernitat arquitectònica que va fascinar els assistents. Dies abans, el 7 de març i a l’Ateneu Barcelonès, l’arquitecte italià Alberto Sartoris va impartir la xerrada titulada «Le Founti della Nuova Architettura», dins d’un cicle organitzat pel COACB, que va tenir com a objectiu explorar els nous corrents en l’arquitectura i l’urbanisme europeus.

La proposta guanyadora analitzava la situació de l’habitatge obrer a partir d’un estudi econòmic i sociològic complet, pràcticament sense recórrer a solucions arquitectòniques. El treball contenia algunes plantes amb diferents distribucions per a diversos tipus de casa com a base per a un càlcul de superfícies en relació amb preus, finançament, lloguers, terrenys necessaris, etc.

Aquesta investigació va provocar que l’Ajuntament de Barcelona i altres organismes oficials posessin en marxa, durant els anys cinquanta, la creació de dos grans grups d’habitació obrera: els habitatges del Congrés Eucarístic i, posteriorment, el polígon Montbau.

El concurs i la V Assemblea Nacional d’Arquitectes va ser la llavor del naixement, el 1951, del Grup R.